Vereniging Fides

Fides is het bevoegd gezag van vier basisscholen in Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld. Doel van de vereniging is om in de regio protestants-christelijk basisonderwijs te bieden met Gods Woord als grondslag.

Fides is een vereniging. Dat betekent dat de scholen gedragen worden door de leden. Naast een formele rol bij de ledenvergadering komt dit ook tot uitdrukking in de uit de leden gevormde schoolcommissies die op school in gesprek zijn met de directie over de lokale invulling van identiteit en de verbinding met de lokale omgeving van de school. Ouders kunnen zich aanmelden als lid van Fides.

Het bestuur van Fides bestaat uit een raad van beheer (het toezichthoudende deel van het bestuur) en een uitvoerend bestuurder.

Naam en logo

De naam Fides staat voor geloof en vertrouwen. Geloof en vertrouwen zijn fundamentele waarden van waaruit de Fides-scholen kwalitatief goed onderwijs vorm geven. Geloof in God en vertrouwen op Zijn goedheid en beloften zijn daarbij de basis.

Drie basisbehoeften om tot leren te komen zijn ‘relatie’, ‘competentie’ en ‘autonomie’. Het geloof en het vertrouwen waar Fides voor staat geeft de ruimte, maar ook de opdracht om elke dag geloof en vertrouwen te geven aan de leerlingen.

In het ontwerp van het logo is dit te zien in het hart (vertrouwen) waarin het kruis (geloof) een centrale plek heeft. Verder komen in het hart verschillende onderdelen samen die met verschillende eigenschappen een eenheid vormen. Gekozen is voor een fris, 'jong' kleurenpalet gebaseerd op het oranje en blauw dat voortkomt uit de logo's van de 4 scholen.