Lid worden

Bij de scholen van Fides is het voor ouders mogelijk om in grote mate betrokken te zijn. Deze scholen worden namelijk in stand gehouden door een vereniging.

Vereniging Fides wordt gevormd door de leden en heeft een bestuur. Vanuit de leden wordt er voor iedere school een schoolcommissie gekozen die contact onderhoud met de directeur over belangrijke lokale thema’s die spelen in en om de school en in het bijzonder de wijze waarop de school invulling geeft aan de protestants-christelijke identiteit. Daarnaast is er de algemene ledenvergadering die minimaal 1x per jaar wordt gehouden.

Om lid van de vereniging te worden gelden een aantal voorwaarden:

  • U bent meerderjarig
  • U bent ouder of verzorger van een of meer kinderen die een van de Fides-scholen bezoeken
  • U stemt in met de grondslag en het doel van de vereniging1
  • U bent niet werkzaam voor de vereniging in een dienstverband voor onbepaalde tijd

De contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Het betreft een vrijwillige bijdrage die voorlopig is vastgesteld op € 12,50 per jaar per lid.

[1] De vereniging heeft als grondslag de Bijbel als waarachtig en onfeilbaar Woord van God als enige regel voor geloof en leven. De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels fungeren daarbij als leidraad voor het verstaan ervan. Het doel van de vereniging is de instandhouding van protestants-christelijke scholen in de plaatsen Kamerik, Kockengen, Wilnis en Zegveld, en eventueel andere scholen.