Schoolcommissies

Voor iedere school binnen Fides is afdeling ingericht. Ieder lid van de vereniging is ingedeeld bij de afdeling van de school waar zijn/haar kind(eren) onderwijs krijgen. Vanuit elke afdeling wordt een schoolcommissie gevormd. 

De schoolcommissie is gesprekspartner voor de schoolleiding over met name de identiteit van de school en de verbinding van de school met de lokale omgeving. Daarnaast mag iedere schoolcommissie uit haar midden 3 leden aanwijzen die stemrecht hebben op de algemene ledenvergadering (ALV) van Fides.

De schoolcommissie bestaat uit minimaal 4 leden. In de schoolgids van de school worden de leden van de schoolcommissie vermeld.